Thông tin đơn hàng
  • Đơn hàng đang tuyển
  • Đơn hàng đã tuyển
  • Đơn hàng dự kiến
Việc làm
Lương
Nơi làm việc
Việc làm
Lương
Nơi làm việc
Tuyển Nam Thực Tập Sinh Nhật Bản Nghành Mạ
133.000 yên
Ehime – Nhật Bản
Tuyển Nam Thực Tập Sinh Nhật Bản Nghành Tiện
142.307 Yên
Nagano – Nhật Bản
Việc làm
Lương
Nơi làm việc